הגרלת סלי קניות מתנה מאת משק פיין חוצות שפיים!


חוצות שפיים מחלקים לכם  במתנה סל פירות וירקות תוצרת משק פיין!

תקנון הגרלת סל פירות וירקות מתנת משק פיין – חוצות שפיים

 1. הגרלה נושאת פרסים -סל פירות וירקות בשווי 100 ש”ח , תתקיים בין התאריכים 11-13.2 בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות בכתובת https://www.facebook.com/shfaim/
 2. תנאי ההשתתפות : בפוסט שיעלה בדף הפייסבוק, יש לתייג את האדם שאוהב פירות הדר + לשתף את הפוסט
  3. שני זוכים יבחרו באופן אקראי מבין המגיבים
  4. פרסום שמות הזוכים יום חמישי 13.2 בשעה 18:00 בדף הפייסבוק של עורכת הפעילות
  5.עורכת הפעילות תעשה את מירב המאמצים הסבירים על מנת לאתר את המשתתף הזכאי בתוך 5 ימים ממועד שהכריזה על זכאותו.
  6.באם לא יעלה בידי עורכת הפעילות, לאחר מאמצים סבירים שעשתה, לאתר את המשתתף הזכאי בתוך פרק הזמן האמור לעיל, יוגרל שמו של משתתף אחר בהתאם להוראות תקנון זה וכן הלאה.

פרסום:

 1. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
 2. עם ההשתתפות בהגרלה  מביע כל משתתף זכאי את הסכמתו, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו, תמונתו (אם זכה וצולם) וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת ההגרלה (ככל שהיה זכאי).
  13. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי ומנהלי מתחם חוצות שפיים ובני משפחותיהם
  14. זכויות יוצרים:
  המשתתף בפעילות מוותר בזאת על כל טענת זכויות יוצרים כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין התמונה ו/או הנימוקים.