ספרים, מוסיקה וחיות. עוד סיבה טובה להגיע לחוצות שפיים