פרטי קשר:

טלפון- 09-3730300

דואר אלקטרוני:

achord@mail.huji.ac.il

אתר אינטרנט:

מרכז אקורד – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי

מרכז אקורד הינו ארגון אקדמי-חברתי ייחודי, החותר לפתח ולהנגיש ידע מדעי וחדשני בפסיכולוגיה חברתית, כדי לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות והאתניות השונות בחברה הישראלית, ובין החברה הישראלית לחברות השכנות במרחב.