משרדים_חוצות

www.jnh.co.il

טלפון: 09-9583221

www.vizrt.com

טלפון: 09-9552236

www.cellact.co.il

טלפון: 09-9704110

גיתן

טלפון: 09-9558055

www.relcom-comp.co.il

טלפון: 09-9587070

תען

מהנדסים

טלפון: 09-8851580

www.2link.co.il

טלפון: 09-9569867

www.h-o.co.il

טלפון: 09-9713003

www.ycdmultimedia.co.il

טלפון: 09-9570123

www.amex-travel.co.il

טלפון: 09-9567037

www.ibm.com/il/he

טלפון: 09-9525600

doit-intl.com

טלפון: 09-9662128

טלפון: 09-9591111

אורקה / אושרג

היי טק

טלפון: 09-7699444

טלפון:09-9569867

גרפיטק

www.practicalinnovation.co.il

טלפון: 09-9550023